Llengua anglesa

A l’escola s’ofereixen tres nivells d’anglès:

ANGLÊS 1: És el nivell d’iniciació i tenim un grup al matí i un altre a la tarda. Correspon al nivell A1 del MERC((Marc europeu comú de referència per a les llengües)

ANGLÊS 2: Hi ha un grup a la tarda. Correspon al nivell A2.1 del MERC(Marc europeu comú de referència per a les llengües)

ANGLÊS 3: Hi ha un grup a la tarda. Correspon al nivell A2.2 del MERC (Marc europeu comú de referència per a les llengües).  Al finalitzar aquest curs es fa un examen de les competències treballades durant el curs. Les persones que aproven Anglès 3 poden accedir directament al 3r curs de les Escoles Oficials d’Idiomes sense necessitat de fer prova de nivell.

england-152143_960_720