Competència digital COMPETIC

A l’escola es fan quatre nivells d’informàtica:

COMPETIC inicial: Grups al matí, tarda i vespre.

COMPETIC 1: Grups al matí, tarda i vespre. Si s’aprova aquest curs s’obté el certificat que equival al certificat de nivell bàsic ACTIC.

COMPETIC 2: Grups al matí i vespre. Si s’aprova aquest curs s’obté el certificat que equival al certificat de nivell mitjà ACTIC.

COMPETIC 3: Grups al matí i vespre. Si s’aprova aquest curs s’obté el certificat que equival al certificat de nivell avançat ACTIC

Podeu obtenir més informació al web del Departament d’Ensenyament sobre Competència Digital

Informàtica