Aquest curs consta dels continguts següents:

Teoria i activitats d'aplicació sobre aspectes de tipologia textual: argumentació, narració, exposició, descripció, ...

Paral.lelament intentarem millorar la nostra expressió escrita i farem un repàs de l'ortografia (en concret de les vocals conflictives: a/e, o/u), la morfologia i la gramàtica catalana.

Escriviu un paràgraf breu i explicatiu sobre el curs

Escriviu un paràgraf breu i explicatiu sobre el curs

És un curs pensat per a persones que volen fer una iniciació a les matemàtiques de nivell bàsic. També es recomana a les persones que necessiten fer un repàs dels temes matemàtics més fonamentals per tal de superar la Prova d'Accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà o per a Graduat de Secundària, GES.