Oferta educativa

QUÈ FEM A L’ESCOLA

 • Treball d’Educació Emocional i Competències Socials.
 • Temàtiques artístiques trimestrals. Treball de la música, l’art i la literatura al llarg dels 3 trimestres lligades a un tema transversal que canvia cada any.
 • Tallers amb agrupaments d’alumnes de diferents classes.
 • Anglès des de P4. Classe d’anglès amb la meitat del grup a Primària.
 • Opten per una metodologia funcional que utilitza el llibre de text com a consulta. Treballem amb llibretes d’aprenentatge, quaderns de treball, llibres de lectura
  i dossiers elaborats a l’escola.
 • Biblioteca: Espai de recerca i aprenentatge. Préstec a partir de 3r.
 • Projectes d’investigació per desenvolupar les competències bàsiques i interrelacionar les diferents àrees.
 • Grups Flexibles, activitats en petit grup, racons de treball i desdoblaments per una atenció més individualitzada.
 • Suport Escolar Personalitzat (SEP). De 3r a 6è: de 8:15 a 9h. A Infantil, 1r i 2n dins l’horari escolar.
 • Educació Especial i assessorament psicopedagògic.
 • Informàtica: ordinadors i pissarres digitals a totes les aules connectats en xarxa, a més d’una aula d’informàtica.
 • Festes: La Castanyada, la Diada de la Música, Nadal, Dia de la Pau, Carnaval, Festa de la Diversitat i Sant Jordi.
 • Sortides a tots els cursos. Colònies a P5 , 2n, 3r, 4t i 6è.