Calendari del curs

Inici de curs:

12 de setembre de 2016

Vacances:

Del 23 de desembre de 2016 al 8 de gener de 2017  (ambdós inclosos)

Del 10 al 17 d’abril  de 2017 (ambdós inclosos)

A partir del 22 de juny de 2017

Dies festius de lliure disposició:

31 d’octubre de 2016

9 de desembre de 2016

27 de febrer de 2017

2 de maig de 2017

Jornada compactada:

22 de desembre de 2016 i del 5 al 21 de juny de   2017 (ambdós inclosos)

L’horari lectiu del centre és de 9 a 12,30 h i de 15,00 a 16,30 h per a tots els alumnes del centre. Horari compactat de 9 a 13h. (Els alumnes que utilitzen el servei de menjador surten a les 15:00h o 16:30h.)

Per als alumnes que inicien l’escolarització a P3 s’organitza un breu període d’adaptació que suposa una certa modificació dels horaris dels dos primers dies de classe, i que es fa saber a les famílies en les reunions prèvies corresponents.

Calendari 2016-2017

(Aprovat en el Consell Escolar de 29 de maig de 2015)