Calendari del curs

Inici de curs:

12 de setembre de 2017

Vacances:

Del 23 de desembre de 2017 al 7 de gener de 2018  (ambdós inclosos)

Del 24 de març al 2 d’abril  de 2018 (ambdós inclosos)

A partir del 22 de juny de 2018

Dies festius de lliure disposició:

13 d’octubre de 2017

7 de desembre de 2017

12 de febrer de 2018

30 d’abril de 2018

Jornada compactada:

22 de desembre de 2017 i del 4 al 22 de juny de 2018 (ambdós inclosos)

L’horari lectiu del centre és de 9 a 12,30 h i de 15,00 a 16,30 h per a tots els alumnes del centre. Horari compactat de 9 a 13h. (Els alumnes que utilitzen el servei de menjador surten a les 15:00h o 16:30h.)

Per als alumnes que inicien l’escolarització a P3 s’organitza un breu període d’adaptació que suposa una certa modificació dels horaris dels dos primers dies de classe, i que es fa saber a les famílies en les reunions prèvies corresponents.

Calendari 17-18.

(Aprovat en el Consell Escolar de 25 de maig de 2017)