És un equip de professionals del centre, pares i mares que treballen per la gestió econòmica del centre amb la finalitat de garantir la transparència en la distribució de les despeses. A la vegada han d’acomplir els encàrrecs del Consell escolar i proposar idees de millora.
La Comissió Econòmica és obligatòria en tots els centres educatius públics.