És un equip de professionals del centre, pares i mares que treballen per acomplir els encàrrecs del Consell escolar i proposar idees de millora amb l’objectiu de fer un estudi de la racionalització de l’horari escolar tenint en compte el que diuen les famílies i els experts.