Acords Consell Escolar Octubre 2017

  • Queden aprovades les sortides i colònies programades fins a dia d’avui.
  • Queda aprovada per unanimitat la PGA (Programació General Anual).
  • Referent a l’ús social del centre segons els criteris establerts pel Consell Escolar:
    • s’accepta la sol·licitud del Teatre “Companyia Nocturna”
    • queda denegada la sol·licitud “d’art en Anglès”
    • s’aprova l’ús del… Llegeix més»