Menjador escolar

El menjador està gestionat per la comissió de menjador del Consell Escolar i l’AMPA. La direcció de l’escola, vetlla pel bon funcionament i perquè s’acompleixi la normativa. L’empresa de càtering CECOC té la concessió del servei.

Resultat d'imatges de cecoc

L’equip de monitores està format per:

● Coordinadora: Valentina Delfín

● Monitores: Hi ha entre sis i vuit monitores diàriament al centre depenent del nombre de nens que es queden cada dia a dinar a l’escola.

Torns: ➔ Primer torn: Els alumnes d’E.Infantil dinen al menjador de l’edifici d’infantil a les 12:45h. Els alumnes han de portar un pitet gran amb goma. Els alumnes de P3 dormen la migdiada.

➔ Segon torn: Els alumnes de CI,CM i CS dinen a les 13:30h. El temps que resta un cop han dinat, els i les alumnes realitzen activitats complementàries. Hi ha una activitat diferent per a cada dia de la setmana.

Menús:

A l’escola, amb un acord de la zona educativa, s’ofereixen tres menús diferents:

  • Estàndard
  • Ovolactovegetarià (amb peix)
  • Adaptats a intoleràncies (amb prescripció mèdica)

 Quotes:

Les quotes de menjador per aquest curs escolar seran:

○ Alumnes fixes: de 6,20€ domiciliant el rebut al banc (Es consideren fixes si es queden tres o més dies setmanals)

○ Alumnes esporàdics: 6,80€

Els pagaments del menjador es podran fer de dues maneres:

○ Domiciliant el rebut dels dies del mes

○ Pagament en efectiu a la coordinadora del menjador

Cada dia, els pares dels alumnes que no són fixos, si volen deixar el seu fill/a al menjador ho hauran de dir a la coordinadora del menjador (Cada dia quan s’obre la porta està a l’entrada i després va a secretaria). A partir de tercer els nens i les nenes s’hauran d’apuntar a una llista que està penjada a la classe .

Cal que qualsevol canvi es comuniqui a primera hora del matí a la Valentina (abans de les 10h).

 

Menú del primer trimestre amb proposta de sopars per a les famílies