Les matemàtiques a l’escola

Treballem les matemàtiques de dues maneres diferents: de manera tradicional i manipulativament.