Calendari del curs

Inici de curs:

 • 12 de setembre de 2017

Vacances:

 • Nadal: Del 23 de desembre de 2017 al 7 de gener de 2018  (ambdós inclosos)
 • Setmana santa: Del 24 al 2 d’abril de 2018 (ambdós inclosos)
 • Estiu: A partir del 22 de juny de 2018

Dies festius de lliure disposició:

 • 13 d’octubre de 2017
 • 7 de desembre de 2017
 • 12 de febrer de 2018 (pendent de confirmar)
 • 30 d’abril de 2018

Festa local:

 • 1 de setembre de 2017
 • 11 de maig de 2018

Jornada compactada (de 9 a 13h):

 • 22 de desembre de 2017
 • Del 4 al 22 de juny de 2018 (ambdós inclosos)

 

L’horari lectiu del centre és:

Infantil: de 9 a 12.30 h i de 15.00 a 16.30h (els alumnes que no tenen germans a primària).                                                     de 9 a 13.00h i de 15.00 a 17.00h (els alumnes que tenen germans a primàriahi ha un servei d’acollida                                                                               gratuït de 12.30 a 13h i de 16.30 a 17.00h.)

El dia 22 de desembre de 2017 i a partir del 4 de juny de 2018 es realitza horari compactat de 9 a 13h. (Els alumnes que utilitzen el servei de menjador surten a les 15:00h).

Per als alumnes que inicien l’escolarització a P3 s’organitza un breu període d’adaptació que suposa una certa modificació dels horaris dels tres primers dies de classe, i que es fa saber a les famílies en les reunions prèvies corresponents.

Primària: de 9 a 13h i de 15 a 17h.

El dia 22 de desembre de 2017 i a partir del 4 de juny de 2018 es realitza horari compactat de 9 a 13h. (Els alumnes que utilitzen el servei de menjador surten a les 15:00h).