GEP

El Grup d’Experimentació per al Plurilingüisme de l’escola Ponent es posa en marxa per assolir els objectius d’Europa 2020 vers la competitivitat europea, els principis d’internacionalització i d’èxit escolar i s’alinea amb els compromisos de qualitat del Marc per al plurilingüisme del sistema educatiu a Catalunya.

Aquest curs, iniciem aquest grup experimental fomentant les arts plàstiques (Arts & Craft) des de cicle inical i fins a cicle superior en anglès. Per a una major participació dels alumnes aquestes sessions són amb grups desdoblats.

També, com a novetat, a cicle superior fem una sessió setmanal de pla lector en anglès (amb mig grup-classe) i una part de la Science (Medi) en anglès (un de cada tres temes).

Resultat d'imatges de arts and craftsResultat d'imatges de arts and crafts

Resultat d'imatges de pla lectorResultat d'imatges de science

Arts & Crafts, reading and Science!!!!!