Reunions

A l’AFA fem reunions periòdiques durant el curs:

Reunió mensual
Se celebra cada primer dimarts de mes a les 9 del vespre. Si és festiu, es trasllada al proper dimarts. Es fa al local de l’AFA que és la sala amb entrada des del pati de l’escola, davant mateix dels vestidors. És oberta a tots els pares i mares i s’intenta assegurar sempre la presència dels responsables de comissió i els càrrecs de la Junta (president, secretària, tresorer…).

Assemblea Anual
Es convoca tots els pares i mares i s’aprova l’estat de comptes. Se celebra al voltant del mes de desembre a la Biblioteca de l’Escola.
Aquí podeu consultar les actes de les reunions anteriors.

Curs 2017/18:

Acta Reunió 18 d’Octubre de 2018