Instal·lacions

 • Biblioteca
 • Aula de música
 • 2 aules d’anglès amb diferents equipaments
 • Aula de ciències
 • Aula de filosofia
 • Aula d’informàtica
 • Aules petites per treballs en grup
 • Ludoteca
 • Pistes esportives amb vestidors i dutxes (instal·lacions esportives veïnes, del poliesportiu ACELL)
 • Pati amb sorral i estructures de joc per a educació infantil
 • Menjador per a primària (els infants d’educació infantil dinen a les seves aules)
 • Pissarres digitals tota la primària i a les aules de P5 i P4
 • Totes les aules preparades per a poder treballar amb ordinadors portàtils i tauletes
 • Hort escolar (al jardí de l’escola veïna, Ginesta)