Instal·lacions

 • Biblioteca
 • Aula de música
 • 2 aules d’anglès amb diferents equipaments
 • Aula de ciències
 • Aula de filosofia
 • Aula d’informàtica
 • Ludoteca
 • Pistes esportives amb vestidors i dutxes
 • Pati amb sorral i estructures de joc per a educació infantil
 • 2 menjadors, un per infantil i l’altre per primària
 • Sala de dormir per P3
 • Pissarres digitals a tota la primària i a P5
 • Totes les aules amb ordinadors
 • Hort escolar