Llibres i material escolar

LLIBRES CURS 2016-2017

Llibres P3
Quaderns Capicua . Numeració i càlcul 1 (Casals)
Grafia 1 (Casals)
Grafomotricitat 1 (Baula)
Llibres P4
Quaderns Capicua: Numeració i càlcul 2(Casals)
Grafia 2 (Casals)
Grafomotricitat 2 (Baula)
Llibres P5
Quaderns Capicua: Numeració i càlcul 4 i 5. (Casals)
Grafia 3 (Casals)
Grafomotricitat 3 (Baula)
Llibres 1r
Nyam-nyam Teide nº7
Nyam-nyam Teide nº9
Matemàtiques 1/3 -1  Brisa
Tiger  1 Pupil’s book  McMillan
Agenda
Llibres  2n
Quadern Punt i seguit  CI : (ús pràctic intermedi 5 ) Teide
Quadern Punt i seguit  CI : (ús lingüístic intermedi 8 ) Teide
Matemàtiques 1/3 -2  Brisa
Tiger  2 Pupil’s book  McMillan
Agenda
LLIBRES 3r
Punt i seguit : (ús lingüístic bàsic 4) Teide
Punt i seguit : (ús literari bàsic 3) Teide
Find Out 3 Act. Book. MacMillan
Agenda
Llibres socialitzats d’aula
Matemàtiques Brisa. Teide
Lectura Català (Llegir). Cruïlla
Medi. Barcanova
Llengua Castellana: Voces los Caminos. Santillana
Find Out 3. Pupil’s Book. MacMillan
LLIBRES 4t
Punt i seguit : (ús   lingüístic intermedi 8) Teide
Punt i seguit : (ús  literari intermedi 7) Teide
Find Out 4 .  MacMillan
Dominar l’ortografia . Daniel Gabarró. Boira
Agenda
Llibres socialitzats d’aula
Matemàtiques Brisa. Teide
Lectura Català (Llegir). Cruïlla
Medi. Barcanova
Llengua Castellana: Voces los Caminos. Santillana
Find Out 4. Pupil’s Book. MacMillan
LLIBRES 5è
Punt i seguit : CS (ús científic bàsic 2)  Teide
Punt i seguit: CS (ús lingüístic bàsic 4)  Teide
Tiger 5. Act. 5.  MacMillan
Agenda
Llibres socialitzats d’aula
Matemàtiques Brisa. Teide
Lectura Català. Cruïlla
Castellà. Santillana
Medi. Barcanova
Pupil’s Book Tiger. MacMillan
LLIBRES 6è
Punt i seguit : CS (ús científic nº6 )  Teide
Punt i seguit : CS (ús lingüístic 8)  Teide
Tiger Act. 6.  MacMillan
Dominar la ortografia castellana. Ed. Boira
Agenda
Llibres socialitzats d’aula
Matemàtiques Brisa. Teide
Lectura Català. Cruïlla
Castellà. Santillana
Medi. Barcanova
 Pupil’s Book Tiger. MacMillan