Equip Docent

CURS 2017-2018

Equip Directiu:

Directora: Montserrat Marquet Garcia.
Cap d’estudis: Joel Aranda Pujolàs.
Secretari: Eduard Bolasell Cervosa.

Tutors/es:

P3: Maria Carabús.
P4: Anna Maria Prim.
P5: Eva Pilo.
1r:  Sara Suñé.
2n: Laura Bagué.
3r: Anna Gusó.
4t: Mercè Pallero.
5è: Elisabeth Puentedura.
6è: Mª José Troyano.

Especialistes:

Educació Infantil: Marta Estévez / Laura Ribera.
Educació Primària: Jordi Suquet / Jordi Homet.
Educació Musical: Laura Bagué.
Educació Física: Eduard Bolasell.
Educació Especial: Ana Fernández.
Llengua Anglesa: Mercè Pallero, Elisabeth Puentedura, Maria Carabús.
Aula d’Acollida: Cinta Martín.
Religió: Imma Voz

Personal d’Administració i Serveis (PAS)

Tècnica d’Educació Infantil (TEI): Anna Nierga
Vetllador/a:
Administrativa: Conxita Llapart
Conserge: Xevi Jubert

Serveis Externs:

EAP: Alícia Bravo