Menjador escolar

Està gestionat pel Consell Comarcal. Comença a funcionar el 12 de setembre de 2016.

Si necessiteu més informació sobre l’empresa que porta el menjador escolar clica aquí

Les famílies que vulguin que els seus fills/es es quedin al menjador, han d’apuntar-los a la monitora que l’empresa té a l’escola.

Cada trimestre es donarà un informe de l’alumne/a a la família.

PREU: 6’20 €

MATERIAL: bata i raspall de dents

Els rebuts per als/les alumnes fixes seran mensuals amb domiciliació bancària. Si l‟alumne/a es queda esporàdicament:

Passar pel menjador de l’escola a les 8:30h i pagar l’import exacte a la monitora de menjador que l’empresa té a l’escola.