Acollida

Tots els/les alumnes de P3, P4 i P5 amb germans a E. Primària tindran servei d’acollida gratuït de 12.00 a 1.00h. Els usuaris de menjador també tindran servei d’acollida gratuït de 12.00 a 1.00h. Tots els/les alumnes que no tenen l’acollida gratuïta, poden utilitzar el servei:
– Alumnes fixes: es queden cada dia. PREU: 1€ hora. Pagat a l’inici de cada mes.
– Alumnes esporàdics: es queden alguns dies. PREU: 2€ hora.