Equip humà

EQUIP DIRECTIU

DIRECTOR Llorenç Gimeno
CAP D’ESTUDIS Teresa M. Sanahuja
SECRETÀRIA Lina Pàmies

 PROFESSORAT

P3 Judit Porcel Coordinadora biblioteca
P4 Maite Nadal
P5 Maria Gabarró
4a Parvulista Núria Puig  Coordinadora E.I
TEI Eva Amorós
1r Magda Jové   Coordinadora Escoles Verdes
2n Montserrat Montanyà Coordinadora C. Inicial
3r Assun Balañà
4t Isabel Iranzo   Coordinadora C. Mitjà
Lídia Pons     Coordinadora d’esports
David Castillón Coordinador d’informàtica i C.Superior

 MESTRES ESPECIALISTES

Mateu Rifà Educació Física
Teresa M. Sanahuja

Aïda Pérez

Judit Porcel

Anglès
Joan Beneito Música
Conxita Salgado Educació Especial
Maria López Aula d’acollida
Lina Pàmies 6a hora/ Suport Ed. Primària
Sílvia Redondo Vetlladora

 PAS

Jordi Casado Conserge
Lídia Rovira Auxiliar Administrativa

 EAP

Francesca Estivill Psicòloga
Jeca Boté Assistent Social
Lluïsa Picó Logopeda

 PERSONAL NETEJA

Rafi Soberino Personal neteja
Manoli Azabal Personal neteja

 PERSONAL MENJADOR

Sílvia Redondo Monitora menjador
Paqui Egea Monitora menjador
Davinia Fábregas Monitora menjador