Material escolar

Descripció i enumeració del material escolar que els alumnes i famílies necessitaran per al nivell educatiu corresponent, és recomanable diferenciar les diferents tipologies de material escolar necessari (llibres de text, lectures, dispositius digitals, material de taller, de dibuix…).

EDUCACIÓ INFANTIL:

Quota AMPA EI

Materials P3

Materials P-4

Materials P-5

CICLE INICIAL:

Quota AMPA CI

Llistat-material- CI

Distribució de llibres 2n

CICLE MITJÀ:

Quota AMPA CM-CS

Llistat material CM

CICLE SUPERIOR:

Quota AMPA CM-CS

Llistat material CS