Atenció a les famílies

EQUIP DIRECTIU

Cada dia a les 8.30h del matí (Llorenç Gimeno)

 

TUTORS/ES I ESPECIALISTES

Cada tutor/a especificarà el seu horari per a l’atenció de pares i mares

SECRETARIA
– Dilluns de 8.30h a 10.30h
– Dimecres de 8.30h a 10.30h.

Demanar cita prèvia 977608429