Renovació Consell Escolar

Avui, 7 de novembre, s’obre el procés de renovació de part dels representants dels tres sectors del Consell Escolar: pares i mares (2 vacants), mestres (2 vacants) i PAS -personal d’administració i serveis- (0 vacants).

Com ja sabeu, el Consell Escolar és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. Està compost pel sector nat: el/la director/a, el/la cap d’estudis, el/la secretari/ària (que exerceix de secretari/ària del Consell), un/a representant del sector PAS i un/a representant de l’Ajuntament; el sector mestres: cinc representants; i el sector pares i mares: cinc representants (dels quals un/a hi representa l’AMPA).

Animeu-vos-hi!  Entre tots farem una escola millor.

calendari-eleccionsPer veure la planificació del procés electoral ampliada cliqueu a la imatge.

Descarrega’t el document  de presentació de candidatura aquí.

Descarrega’t la graella de vacants i la forma i el termini de presentació de candidatures aquí.