Calendari del curs

CALENDARI GENERAL DEL CURS 2017-2018.

INICI DE CURS:

12 de setembre de 2017.

ACABAMENT DE CURS:

El 22 de juny de 2018, divendres, serà el darrer dia del curs escolar.

VACANCES ESCOLARS:

Del 23 de desembre de 2017 al 7 de gener de 2018 (ambdós inclosos): vacances de Nadal.

El dia 22 de desembre es farà jornada continuada de 9.00 a 13.00.

Del 24 de març al 2 d’abril de 2018: vacances de Setmana Santa.

22 de juny de 2018: acaben les classes a tots els centres.

DIES FESTIUS DE LLIURE DISPOSICIÓ APROVATS PEL CONSELL ESCOLAR:

Els dies de lliure disposició per al curs 2017-2018 són:

1r trimestre

Dijous 7 de desembre (pont de la Constitució).

2n trimestre

Dilluns 12 de febrer (Carnestoltes divendres).

3r trimestre

Dilluns 30 d’abril (dimarts, Festa del treball).

Dies de jornada reduïda: del 5 al 22 de juny de 2018.

HORARI LECTIU DEL 12 DE SETEMBRE DE 2017 FINS AL 5 DE JUNY DE 2018 PER

A EDUCACIÓ INFANTIL i PRIMÀRIA

Matí: de 9.00 a 12.30 h.

Tarda: de 15.00 a 16.30 h.

Temps de migdia: de 12.30 a 15.00 h.

HORARI LECTIU DE LA JORNADA INTENSIVA, DEL 5 AL 22 DE JUNY DE 2018, PER A EDUCACIÓ INFANTIL i PRIMÀRIA

Matí: de 9.00 a 13.00 h.

Temps de Migdia: de 13.00 a 15.00 h, per a l’alumnat que dina a l’Escola.

Les famílies que ho desitgin poden contractar l’ampliació del servei fins a les 16.30 h amb l’empresa del Temps de Migdia a través de l’AFA.

QUADRE RESUM

Jornada intensiva: 22 de desembre de 2017 i del 5 al 22 de juny de 2018, de 9.00 a 13.00 h.

Vacances de Nadal: del 23 de desembre de 2017 al 7 de gener de 2018 (ambdós inclosos).

Dies festius de lliure disposició: 7 de desembre de 2017, 12 de febrer de 2018 i 30 d’abril del 2018.

Setmana Santa: del 24 de març al 2 d’abril de 2018 (ambdós inclosos).

Festes estatals: 12 d’octubre, 1 de novembre, 6 i 8 de desembre de 2016 i 1 de maig de 2017.

Festes locals: 25 de setembre de 2017 i 21 de maig del 2018 (Segona Pasqua).