Comunitat d’Aprenentatge

Les Comunitats d’Aprenentatge són propostes per transformar les escoles amb la finalitat de millorar la qualitat de l’educació.

Les CdA estan avalades per la comunitat científica internacional.

FASES DE CREACIÓ

COMISSIONS