Projecte Educatiu

El Projecte Educatiu de Centre (PEC) és un document que recull les finalitats educatives i el projecte lingüístic de cada centre.

Podeu fer-li un cop d’ull clicant al següent enllaç:

PROJECTE EDUCATIU (PEC)

(aprovat pel Consell Escolar l’octubre del  2016 i pendent de rectificació)