Equip humà

Horari d’atenció al públic:

 Directora: dilluns i dimecres de 9h a 10h. i divendres de 15h a 16.30h.

Cap d’estudis: dimecres i dijous de 15h a 16:30h.

Secretari: dilluns de 11:30h a 12:30h i dimarts de 15:00h a 16:30h

Administració: de dilluns a divendres de 9 a 14h.

Tutors, tutores i especialistes: dimecres de 12:30h a 13:30h