Diferents continguts relacionats amb els jocs i activitats que fem a Educació Física.

Exercicis diversos en llengua catalana.

Mejora tu ortografia con estas actividades prácticas.
Activitats diverses de fraccions, nombres decimals...

Temes diversos de l'àrea de coneixement del medi natural.

Activitats per practicar el treball de classe de l'àrea de Coneixement del Medi: Social.