Exercicis diversos en llengua catalana.

Mejora tu ortografia con estas actividades prácticas.
Activitats diverses de fraccions, nombres decimals...

Treballem alguns aspectes de geometria del llibre de cinquè amb activitats web. Practica les matemàtiques pel teu compte.

Activitats per practicar el treball de classe de Socials de l'apartat de Geografia.

Diverses activitats voluntàries per fer durant l'estiu. T'ajudaran a repassar 5è i a preparar-te per 6è. Sempre hi ha temps per aprendre més.