L’ESCOLA

La nostra escola porta el seu nom.

ignasi

Va ser el descobridor de la vil·la romana de Tossa. IGNASI MELÉ I FARRÉ va néixer a Cervera l’any 1859. Es llicencià en medecina per la universitat de Barcelona i conegué Tossa durant una excursió feta l’any 1892. Arran d’aquella visita va decidir d’establir-s’hi. A l’any 1914 inicià les excavacions de la vil·la romana dels Ametllers, davant la incredulitat de gran part de la població. Sense ajuda aliena ni altres coneixements ni guia que la seva intuïció, s’abocà en el treball de descoberta del passat, i hi dedicà els seus estalvis i suors.

L’agraïment li arribà en trobar una antiga vil·la que vinculava Tossa, d’origen desconegut, amb la denominació romana. Els trossos de murs, els fragments de terrissa i les monedes demostraven que la influència de la mare Roma havia arribat fins a aquell indret. Però no n’hi havia prou amb això. La gent del poble somreia, no donant valor a aquelles desferres. Calien troballes més valuoses i positives, quelcom que, als ulls dels profans, justifiqués el treball incomprensible de les excavacions; i això va aconseguir-se també amb el descobriment d’uns interessants mosaics, un dels quals porta el nom de Turissa, que clarificà l’origen de l’actual Tossa. Els més escèptics varen cedir llavors davant l’evidència d’una realitat; una antiga Tossa que sorgia a la llum després de vint segles de romandre colgades.

Un any després creà el Museu Melé amb les troballes obtingudes durant les excavacions, material que posteriorment va passar a formar part del Museu Municipal. Durant les excavacions de l’any 1921 es descobriren els mosaics de tres habitacions, vestíbul i una petita part just davant de l’entrada. Havia descobert, a més de les habitacions, una premsa d’olives per fer oli, un peristil (jardí interior envoltat de columnes amb porxo) i un magatzem d’una època indefinida (probablement dels segles I o III a.C).

El doctor Melé va morir a Tossa l’any 1928 en la més absoluta de les misèries i sense haver rebut cap reconeixement de la seva tasca.Actualment, a part de la nostra escola, també porta el seu nom un dels carrers de la vila vella, i podem trobar una placa a la façana de la casa on va viure.