L’Enigma

PerlesUn milionari va deixar a les seves sis filles 36 perles i va decidir que el repartiment es faria de la següent manera: A la filla gran li donava una perla més la setena part de la resta; la segona filla rebia dues perles més la setena part de la resta; la tercera, tres perles més la setena part de la resta, i així successivament fins a la sisena filla. Les filles més petites es van queixar, dient que amb aquest sistema de repartiment elles hi sortien perdent. Tenien raó de queixar-se? Justifica la resposta.