Calendari Escolar 2017-2018

L’horari lectiu del centre és de 9 a 12,30h i de 15,00 a 16,30h per a tots els alumnes del centre. Del 5 al 22 de juny de 2018 es realitza horari compactat de 9 a 13h. (Els alumnes que utilitzen el servei de menjador surten a les 15:00h.)

Per als alumnes que inicien l’escolarització a P3 s’organitza un breu període d’adaptació que suposa una certa modificació dels horaris els dos primers dies de classe, i que es fa saber a les famílies en les reunions prèvies corresponents.


Inici de curs:

– 12 de setembre de 2016

Vacances:

– Del 23 de desembre de 2017 al 7 de gener de 2018  (ambdós inclosos).

– Del 24 de març al 2 d’abril de 2018 (ambdós inclosos).

Dies festius de lliure disposició:

– 13 d’octubre del 2017

– 7 de desembre del 2017

– 12 de febrer  del 2018

– 30 d’abril de 2018

– 21 de maig del 2018

Jornada intensiva:

– El 22 de desembre de 2017 i del 5 al 22 de juny de 2018 (ambdós inclosos).