Calendari Escolar 2016-2017

Calendari-2016-17L’horari lectiu del centre és de 9 a 12,30h i de 15,00 a 16,30h per a tots els alumnes del centre. Del 6 al  21 de juny de  2016 es realitza horari compactat de 9 a 13h. (Els alumnes que utilitzen el servei de menjador surten a les 15:00h.)

Per als alumnes que inicien l’escolarització a P3 s’organitza un breu període d’adaptació que suposa una certa modificació dels horaris els dos primers dies de classe, i que es fa saber a les famílies en les reunions prèvies corresponents.


Inici de curs:

– 12 de setembre de 2016

Vacances:

– Del 23 de desembre de 2016 al 8 de gener de 2017  (ambdós inclosos).

– Del 10 al 17 d’abril de 2017 (ambdós inclosos).

Dies festius de lliure disposició:

– 31 d’octubre del 2016

– 9 de desembre del 2016

– 3 i 3 de març del 2017

– 2 de maig del 2017

Jornada intensiva:

– El 22 de desembre de 2016 i del 5 al 21 de juny de 2017 (ambdós inclosos).