NOVETATS EN EL CURRÍCULUM I EN L’AVALUACIÓ A PRIMÀRIA

Tal i com dirà la circular que rebreu junt amb els informes, aquest curs hi estan havent canvis en el currículum i en l’avaluació del sistema educatiu. En l’informe del segon trimestre els mestres ja vam avaluar amb l’aplicació informàtica Saga amb les següents qualificacions:

Assoliment Excel·lent (9, 10)

Assoliment Notable (7,8)

Assoliment Satisfactori (5,6)

No Assoliment (1,2,3,4)

Ara a la 3a avaluació rebreu l’informe del 3r trimestre molt semblant al dels segon trimestre i, a més a més, rebreu un informe de final de nivell educatiu, fet amb la nova aplicació informàtica ESFER@.

Aquest informe final no avalua per àrees com hem estat fent els darrers cursos, sinó que avalua per àmbits i cada àmbit té les seves dimensions:

Àmbit lingüístic, amb les dimensions de Comunicació oral, Comprensió lectora, expressió escrita, literària, plurilingüe i cultural.

Àmbit matemàtic, amb les dimensions de Resolució de problemes, Raonament i prova, connexions, Comunicació i representació.

Àmbit de coneixement del medi, amb les dimensions del Món actual, Salut i equilibri personal, Teconologia i vida quotidiana, Ciutadania.

Àmbit artístic, amb les dimensions de Percepció, comprensió i valoració, Interpretació i producció, Imginació i creativitat.

Àmbit d’Educació Física, amb les dimensions d’Activitat física, Hàbits saludables, Expressió i comunicaicó coporal, Joc, motor i temps de lleure.

Àmbit d’Educació en valors, amb les dimensions Personal, Interpersonal i Social.

Àmbit Digital, amb les dimensions d’Instruments i aplicacions, Tractament de la informació i organització dels entrons de treball i aprenentatge, comunicació interpersonal i col·laboració, hàbits, civisme i identitat digital.

Si voleu ampliar la informació , podeu anar al web del Departament d’ensenyament: http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/publicacions/colleccions/competencies-basiques/primaria/

CURRÍCULUM

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: You can use these tags <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>