Equip directiu
Director: Joaquim Martín
Secretari: Sílvia Guspí
Cap d’Estudis: Joan Lluís Ceprià

Coordinacions
Coordinació Educació Infantil: Montse Ariza
Coordinadora Cicle Inicial: Laura Muñoz
Coordinadora Cicle Mig: : Isabel lópez
Coordinadora Superior: David Nin
Coordinador Informàtica: Lluís Liberal
Coordinadora LIC: Lourdes Torres
Coordinadora Riscos Laborals: Mar Nuevo

Tutories:
P3  : Marta Llorens
P4  : Montse Ariza
P5 A : Mar Nuevo
P5 B : Montse Pueyo
1er : Lourdes Torres
2on  : Laura Muñoz
3r A : Anna Santeugini
3r B : Isa López
4rt A : Montse Torné
4rt B : Jordi Garcias
5è A : David Nin
5è B : Primi Ardid
6è A : Sílvia Guspí
6è B : Lluís Liberal

Especialitats
Educació Física: Lluís Liberal i Primi Ardid
Anglès: Sergio López i Isabel López.
Música: Joan Lluís Ceprià i Rosa Maria Arderiu
Educació Especial: Lourdes Torres
Religió: Anna Martí
Psicòloga EAP: Sílvia Serra
Mestres de suport: Rosa M. Arderiu, Arcadí Miras i diversos mestres.