El nostre projecte

Disposem d’un projecte educatiu consolidat i dinàmic que es concreta en els següents

Eixos d’actuació i línies transversals de treball

 

 • Programació estable d’activitats complementàries, sortides i colònies com a part habitual del treball escolar.
 • Comunicació i aproximació entre els àmbits familiar i escolar, aprofitant tant els mitjans de relació interpersonal, com la tecnologia (web, blocs, correu,…)
 • Compromís amb hàbits de sostenibilitat, sensibilitat i respecte pel medi ambient:
  • Introducció del mètode científic per tal de promoure i incentivar l’esperit crític, observador i curiós del’alumnat.
  • Ús de l’aula de ciències com a instrument dinamitzador del treball d’experimentació.
  • Organització de: pati científic i setmana de la ciència.
  • Ús del bloc de ciències com a referent del treball que es realitza al centre.
 • Foment de l’ús de la lectura més enllà de les activitats escolars, com a font de plaer, coneixement, formació, creixement i relació social.
 • Projecte de Biblioteca com a instrument dinamitzador de l’hàbit lector de l’alumnat: bibliopati, fira del llibre usat, Jocs Florals, Tarda del conte, visita d’autors/es…
 • Treball sistemàtic de les capacitats i competènciescomunicatives i expressives dels nens i les nenes en totes les seves vessants: lingüístiques, artístiques, matemàtiques.
 • Projectes interdisciplinaris des de l’any 1997: cinema, art contemporani, Jocs Olímpics, els vestits, la geometria…
 • Aprofitament sistemàtic de les possibilitats educatives del nostre entorn: manifestacions culturals del municipi, entorn natural i arquitectònic,…
 • Creació, disseny i configuració d’espais escolars facilitadors de situacions educatives: hort escolar, projecte cocreació patis, flexibilització àmbits d’aula, …