Material escolar

 

La major part del material escolar està socialitzat i el seu cost s’inclou a la Quota General amb el de la resta de despeses com les  sortides escolars o les  activitats culturals. Aquesta Quota General  es fracciona en 3 pagaments repartits al llarg del curs: octubre/ gener/abril.

No fem servir llibres de text individualitzats per assignatures. Es fotocopien dossiers o projectes en funció de la programació concreta  de cada nivell o comunitat. Existeixen llibres per consulta a les aules.

Existeix una agenda, igual per tots els nens, proporcionada per l’escola a partir de 3r. de Primària. El cost està inclòs en la quota general.

 

Photo by Nick Amoscato