Acollida

La nostra escola facilita un servei d’acollida matinal a partir de les 8:00 i per la tarda a partir de les 16:30.

Aquesta acollida pot ser de caràcter puntual o mensual.

El servei matinal o de tarda és de 25€ cadascú. En el cas de que es precisin dels dos serveis el preu serà de 37€ mensuals (amb un descompte del 25% del preu total).