Equip pedagògic i serveis

Equip Directiu:

Direcció: Maria del Mar Olivares
Cap d’estudis: Montse Díaz
Secretària: Arantxa Bielsa

Educació Infantil:

Coordinadora: Montse Vega

P3: Engràcia Martínez
       TEI: Ester Conesa

P4-A: Valquiria Gil

P4-B: Roser Mateu

P5: Montse Vega

Suport : M del Mar Olivares,
Arantxa Bielsa
Helena Plana

Educació Primària:

Coordinadora: Rosalia Vidal

1r: Mònica García

2n: Gemma Llança

3r: Marta Galmés

4t: Teresa Sorribas

5è: Gemma Jové

A: Rosa M. Aragonès

6è B: Ares Cerveró

Suport: M del Mar Olivares
Assumpta Sadurní.

Especialistes i Coordinadors:

Música: Rosalia Vidal

Anglès: Jordi Meya

Educació FísicaVanesa Segura

Educació Especial: Assumpta Sadurní

Informàtica: Jordi Meya

Biblioteca: Maria del Mar Olivares

Riscos Laborals: Vanesa Segura

Vetlladora: Adelàida Bravo

Administració i Serveis:

Auxiliar Administrativa: Maite Canals

Oficial d’oficis: Julian Fernández