El nom de l’escola

El nom de l’escola és un homenatge a Artur Martorell, mestre vinculat al nostre municipi a través de la seva tasca docent amb nois i noies de Badalona i més tard, en els últims anys de la seva vida, amb l’assessorament també a Badalona a mestres preocupats per la renovació pedagògica. Aquests seminaris es van impartir en els edificis que més tard esdevindrien la nostra escola.

artur

ARTUR MARTORELL BISBAL (Barcelona 1894-1967)

Pedagog, becari de l’Escola de Mestres Joan Bardina (1907-1909), va influir de manera decisiva en la concepció del magisteri.
Al 1916 entrà en contacte amb A. Galí i assajà el mètode Montessori a les escoles de la Casa de Caritat (1915-1917).
Va treballar a les escoles de Badalona, amb Pompeu Fabra (1917-1919) i fou director a les escoles del Patronat Domènec de Gràcia ( 1919- 1930).
Inculcà als infants l’hàbit de la reflexió personal des d’una perspectiva cívica, moral i religiosa, i donà un ensenyament viu de la realitat mitjançant el treball col·lectiu i l’elaboració perceptiva dels conceptes. Manuel Ainaud el cridà com a assessor tècnic d’ensenyament primari i complementari a l’ajuntament de Barcelona (1931), des d’on portà a terme una important tasca d’organització, com la de les colònies escolars.
Fou professor de l’Escola Normal de la Generalitat (1931-1939). Després d’uns quants mesos de presó, el 1941 continuà la seva tasca des de l’ajuntament – el 1950 fou nomenat cap del negociat de cultura – i organitzà les emissions per a escolars de Ràdio Barcelona ( 1945-1947). Director de l’institut Municipal d’Educació (1954), organitzà, amb E. Toldrà, els concerts per a escolars al Palau de la Música (1955). A causa de la seva oberta oposició a l’estatització de les escoles municipals fou traslladat, el 1962, al negociat de cementiris.
De la seva obra escrita cal destacar la de l’ensenyament de la llengua, en col·laboració amb Emili Vallès (gramàtiques, exercicis, etc., apareguts amb el pseudònim de Jeroni Marvà), el recull de lectures per a infants Selecta (1935) i la gramàtica il·lustrada Guiatge, també per a infants (1969).