Sortides i colònies

Les sortides i les colònies són un complement de la tasca educativa, són experiències significatives que, tot i tenir un component lúdic, estan íntimament lligades al currículum i tenen objectius educatius concrets d’aprenentatge.

Fem moltes de sortides lligades a tots els àmbits d’aprenentatge. També fem colònies a partir de primer de primària.