Racons a Educació Infantil

Permeten atendre la diversitat de ritmes, interessos i capacitats. Cada infant tria lliurement d’entre una varietat de propostes, activitats i materials.

Promouen l’autonomia en el treball on el paper del mestre és el de mediador entre l’infant i la seva activitat i els continguts proposats.