Equip docent

 

L’equip docent per el curs 2016-17 és el següent:

EDUCACIÓ
INFANTIL
Marta Montes Herreros Tutora de P3
Mª Esther Igual Belmonte Tutora de P4
Ester González Melero Tutora de P5
Cristina Torné Navarro (en substitució deMireia Sala Gómez) Suport P3 i P4, i castellà CI
Rosana Azol Gutiérrez Tutora USEE
Anna Quintana Arcos (en substitució de Gloria Benito Iglesias) Educadora USEE
EDUCACIÓ
PRIMÀRIA
Núria Ruiz Tomàs Tutora de 1r
Gema Jordan Sancho Tutora de 2n
Judith Flos Travieso Tutora de 3r
Montserrat Prieto Cervera Tutora de 4tA
Núria Carrera Jiménez Tutora de 4tB
Lucía Escalante Ortiz Tutora de 5è
Marta Sanz Sagués Tutora de 6èA
Laura López Carrasco Tutora de 6èB

 

MESTRES ESPECIALISTES

I PERSONAL DE SUPORT

Mª Pilar Aldea Malo Educació Especial
Noelia Giménez Nuñez Suport lingüístic
Laura López Carrasco Ed. Física 6è
Lucía Escalante Ortiz Ed. Física P5, CI, CM i 5è
Noemí Dalmau Simón Anglès P5, 1r  i CM
Imma Piqué Codina Música de primària
Cristina García García Anglès 2n i CS
Joan Centelles Llonga Informàtica CM i CS
Ana Mª García Hita Religió

EQUIP DIRECTIU

Directora: Imma Piqué Codina

Cap d’estudis: Joan Centelles Llonga

Secretària: Montserrat Prieto Cervera

EQUIP COORDINADOR

Cap d’estudis: Joan Centelles Llonga

Coordinadora Educació Infantil i Cicle Inicial: Ester González Melero

Coordinadora Cicle Mitjà i Superior: Laura López Carrasco

Per reunir-se amb la directora del centre, s’haurà de concertar l’entrevista prèviament per telèfon. El telèfon de l’escola és: 93 666.41.52.