MENJADOR

 MENÚ JUNY

 MENÚ MAIG

 

Les famílies podeu consultar el menú clicant a l’enllaç del mes.

Si algun alumne patís dificultats en l’adaptació al menjador, la família serà avisada per telèfon o bé per correu.

El menjador no fa menús de règim ni dóna medicacions.

És imprescindible tirar el tiquet a les bústies corresponents, cada dia a les 9 h del matí.

Els tiquets s’han de comprar a l’escola el dimarts de 9h a 9:30h o el dijous de 9h a 9:30h i de 16:30h a 17:30h.

La comissió de menjador ha revisat el cost del tiquet i essent aprovat en Consell Escolar, el preu pel curs 2016/17 queda fixat, en 5,65 € (cal comprar un mínim de 10 tiquets).

Els alumnes de P3 i P4 disposen d’un menjador per a ells sols. Més tard, els alumnes de P3 van a una sala on dormen després de dinar. Els alumnes de P4 i P5 tindran una estona per a relaxar-se.

Si un alumne que faci ús del servei de menjador ha de sortir de l’escola en el temps comprès entre les 12.30 i les 15.00 h, cal que porti la conformitat dels pares per escrit.

Per parlar amb la Joana, la coordinadora d’aquest servei, podeu passar per l’escola tots els matins de 10 a 11 h. Si heu de fer alguna observació puntual, anoteu-la al darrera del tiquet.