Xuletes

 

XULETA  P3

 

 

XULETA  P4  I  P5:

 

XULETA  PRIMER  I  SEGON:

 

XULETA  TERCER  I  QUART:

 

XULETA  CINQUÈ  I  SISÈ: