Servei Despertador

Aquest servei està gestionat per l’AMPA de l’escola.

L’horari serà de 8h a 9h del matí. Aquest any ampliem l’horari d’acollida i l’hora d’entrada serà des de ¾ de 8 a 2/4 de 9 del matí. A partir d’aquesta hora l’accés a l’escola es tancarà fins l’horari habitual d’entrada (8.50h).

L’espai destinat a aquest servei serà el menjador dels petits. S’accedirà per l’entrada del c/Núria i caldrà acompanyar als nens/es fins al menjador.

A les 9h la monitora acompanyarà a la classe als alumnes d’Educació Infantil. La resta aniran cap a les seves files.

Us agrairíem que portéssiu algun conte o joguina per poder compartir en aquesta estona.

També comentar que donat el nombre d’usuaris del servei, s’ha fet un ajust de la quota i per aquest any s’estableix un preu únic de 25 euros/mes. Aquest preu es mantindrà sempre i quan el nombre d’usuaris del servei ho permeti.

En cas d’ús esporàdic del servei, el cost és de 5€/dia.