Equip humà

“Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo,

involúcrame y lo aprendo.”

Benjamin Franklin
EQUIP DIRECTIU
Directora / Castellà a 3r Marta Aliart
Cap d’estudis / Plàstica a 3r Laura Perez
Secretària / Suport a Ed. Infantil Marta Martinez
TUTORIES
P·3 A / Coordinadora Ed. Infantil Conxita López
P·3 B Arantxa
P·4 A Dolors Subirats
P·4 B / Coordinadora de Riscos Laborals Irene Dominguez
P·5 A Ruth Alonso
P·5 B Esther Marlès
P·5 C Margarita Zamorano
1r A Montser Bosch
1r B Sílvia Capellas
2n A / Coordinadora CI Teresa García
2n B Anna Muñoz
3r A / Esp. Educació Física / Coordinador TAC Christian Castillo
3r B Mariona Pasies
4t A / Esp. Educació Física / Coordinadora CM Ivanna Campos
4t B Cecília Gutierrez
5è A Rosa Ponsí
5è B / Esp. Educació Física Toni Medina
6è A Verónica Tadeo
6è B Rosa Miralles
MESTRES ESPECIALISTES
Anglès (Ed. Infantil i Cicle Inicial) Stephen Pendleton
Anglès (Ed. Infantil i Cicle Mitjà) Elena Padró
Anglès (Cicle Superior) / Coordinador CS Antonio Orihuela
Música Cristina Felip
Esp. d‘Ed. Especial (Ed. Infantil i CI) Pilar Llamas
Esp. d‘Ed. Especial (CM i CS) Sara Gimenez
Suport a Educació Infantil Anna Martinez
Suport a Educació Infantil i Música Àngels Reixachs
Castellà (2n i 4t) Lorena Deu
Religió Esther Martínez
SUPORTS EDUCATIUS
TEI Susana Valsea
Auxiliars d’Educació Especial Arantxa Escudero
Hort i Granja Ricard Mas
PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS
Conserge Mila Escobar
Administratiu Eva Martinez
COS D’INSPECCIÓ
Inspector  Josep Sauló
SERVEIS TERRITORIALS VALLES OCC.
Directora territorial d’educació  Sra. Carme Vigués i Julià
SERVEIS EDUCATIUS
Equip Assessorament Psicopedagògic  Eva Fretes
Treballadors socials  Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
Centre Recursos Pedagògics  Aurora Vallejo
Equip d’Assessorament de Llengua i Cohesió Social  Montse Grau