Oferta educativa

L’Escola Pere Torrent és una Escola Pública del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i té la següent oferta educativa:

tenim

El curs 2017 – 2018 l’etapa d’Educació Infantil i d’Educació Primària es dividirà de la següent forma:

CURS 2017 – 2018
Educació infantil
P3
3 grups
P4
3 grups
P5
2 grups
Educació Primària
Primer
2 grups
Segon
2 grups
Tercer
3 grups
Quart
3 grups
Cinquè
2 grups
Sisè
3 grups
TOTAL
23 grups