Menjador escolar

PREU MENJADOR

Alumnes fixos/fixes: 6,10 €

Alumnes eventuals: 6,75 €

Recomanacions dieta equilibrada

Per apuntar-te a menjador …

PAGAMENTS:

Alumnes fixos/fixes

– Els pares faran efectiu l’import mensual per domiciliació bancària del dia 5 al 10 de cada mes.

– Si un nen o nena no pot assistir al menjador ha d’avisar el dia anterior perquè li sigui abonada la part corresponent al menú.

– Els abonaments es realitzaran en el rebut del mes següent. A partir del primer dia es retornarà el preu total del menú.

Alumnes eventuals

– Quan es vulgui fer ús del servei cal avisar a la Laia, coordinadora del menjador, no més tard de les 9:30 del dia que s’hagi de quedar l’alumne/a.

– Els pagaments de menjador eventuals s’han de fer en efectiu a la coordinadora dins el seu horari d’atenció a les famílies.

COORDINADORA DE MENJADOR – HORARI D’ATENCIÓ A LES FAMÍLIES

De dilluns a divendres de 9 a 9:30

Telèfon: 697 158 663