Equip Docent

COLLA DE MITJANS

EQUIP DIRECTIU

 

 

 

DIRECTORA

 

 

 

CAP D’ESTUDIS

 

 

 

SECRETÀRIA

 

COLLA DE PETITS

P3A

P3B P4A P4B

P4C

P5A P5B T.E.I

SUPORT

 


COLLA DE MITJANS

1rA

1rB 2nA 2nB
3rA 3rB

 

COLLA DE GRANS

4tA

4tB 5èA 5èB

6èA

6èB    

ADMINISTRACIÓ I SERVEIS