En aquest apartat trobareu documents o notícies destinades a la comunitat familiar del col·legi Nostra Llar de Sabadell redactades pels membres de l’AMPA del centre, així com el calendari d’activitats previstes. La seva explotació queda restringida als integrants de l’esmentada associació que es comprometran a fer-ne un servei apropiat.

JUNTA Decàleg de delegats
FULLS INFORMATIUS AMPA FULL INFORMATIU 1: Activitats de l’AMPA Curs 2016-2017
AMPA FULL INFORMATIU 2: Relació de quotes 2016-2017
AMPA FULL INFORMATIU 3: Menús 2016-2017 Primavera
NOTES INFORMATIVES Reunió Activitats extraescolars 2016-2017
ALTRES Activitats extraescolars 2017-2018