Activitats extraescolars

Són activitats en horari no lectiu, optatives per les famílies i gestionades per l’AMPA o l’Ajuntamenlogo-ampa-definitivo-reduitt. Aquestes activitats estan consensuades amb l’Equip Direcitu i aprovades pel Consell Escolar del Centre.

Aquestes activitats és dueen a terme fòra de l’horari lectiu en les franges horàries següents:

Migdia de 12:30h a 14:30h.

 • Piano i Llenguatge Musical
 • Anglès
 • Petit Científic
 • Lego Robòtica
 • Iniciació al Còmic
 • Teatre
 • jumping Clay
 • Ioga
 • Escacs

Tarda de 16:45h a 17:45h.

 • Iniciació Esportiva
 • Futbol Salta
 • Bàsquet
 • Aeròbic
 • Anglès
 • Ceràmica
 • Dibuix Artístic
 • Cuina