Llengües estrangeres

 

Des de fa anys  la nostra escola  dóna molta importància a l’aprenentatge de les llengües estrangeres: anglès i francès.

 

FRANCÈSResultat d'imatges de Français

Aquesta àrea s’imparteix  com a segona llengua estrangera al Cicle Superior de Primària (5è i 6è). Aquest aprenentatge d’iniciació al francès es valora molt positivament  des de l’Institut de Sant Just on també els alumnes que ho desitgin tindran l’opció quan facin l’ESO de seguir estudiant aquesta llengua.

 

ANGLÈS

Es  comença des d’ Ed. Infantil 3 anys i té presència al llarg de tota l’escolaritat en diferents àmbits i moments de la vida escolar de l’alumne;  a l’aula,  al menjador, com activitat extraescolar, en participació de programes televisius i plataformes d’internet a nivell europeu, etc.

El bon nivell d’ anglès que assoleixen els nostres alumnes en acabar l’educació Primària queda reflectit en el resultat del 100% d’alumnes que assoleixen la competència en aquesta llengua  i  dels quals un 90,5%  l’assoleixen en el nivell alt.

 

Sharing to learn (Compartir per aprendre)Resultat d'imatges de sharing to learn

Es tracta d’una experiència d’aprenentatge compartit, que afavoreix la construcció progressiva de la competència lingüística en anglès de l’alumnat. Aquest projecte consisteix en una sessió interactiva en anglès-oral que setmanalment vénen a fer alumnes de cursos superiors  de l’American  School of Barcelona i de l’Institut de Sant Just Desvern per potenciar l’expressió i comprensió oral en anglès a partir de diferents activitats; contes, jocs i altres activitats totes elles preparades i coordinades per les nostres mestres especialistes d’anglès. Enguany realitzaran aquesta activitat els alumnes de P5 i 3r de Primària.

 

Resultat d'imatges de english day sant justEnglish Day

El alumnes de 6è participen en l’activitat “English Day” juntament amb alumnes d’altres escoles de Sant Just i també amb alumnes de l’Institut, fent diferents activitats de treball cooperatiu en llengua anglesa.

 

EtwinningResultat d'imatges de etwinning

Projecte que es treballa amb els alumnes de 5è de Primària. Es tracta d’una iniciativa de la Comissió Europea dirigida a promoure l’establiment d’agermanaments escolars i el desenvolupament de projectes de col·laboració  entre dos o més centres escolars de països europeus a través d’una plataforma  en Internet i l’ús de les TIC i les TAC fent servir la llengua anglesa  com a mitjà de comunicació. Hem treballat amb escoles de França, de Suècia, de Polònia, d’Alemanya i, enguany, amb una escola de Dinamarca i una altra escola de Grècia. 

Hem rebut el Segell de Qualitat Nacional i Europeu amb els projectes del curs 2015-2016 i 2016-2017. 

 

Iniciem l’Anglès a P-3Resultat d'imatges de CLIL

Els nens i nenes de l’etapa d’Educació Infantil, P3, P4 i P5, inicien l’expressió oral en anglès amb 1 sessió setmanal. Aquestes sessions estan basades en jocs orals, cançons, contes, les rutines diàries, etc.   

 

Projecte AICLE

Portar a terme la metodologia AICLE (Aprenentatge Integrat de Continguts en Llengua Estrangera) implica ensenyar Resultat d'imatges de CLILcontinguts d’una matèria essent, en el nostre cas, l’anglès la llengua vehicular.

Per una banda, els alumnes de Cicle Superior treballen continguts de Medi Social al curs de 5è mitjançant el projecte eTwinning i continguts de Medi Natural al curs de 6è. Aquestes sessions es duen a terme amb mig grup per tal d’incrementar les oportunitats d’ús de la llengua anglesa.